• Boring machine

    ເຄື່ອງເບື່ອ

    ເຄື່ອງຈັກທີ່ຫນ້າເບື່ອ: ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນກ່ອນທີ່ອຸປະກອນມ້ວນເຢັນຈະປຸງແຕ່ງທໍ່.